Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal du tenne St. Hans bål?

sthans Da skal dette registreres hos Ålesund brannvesen. Meldeskjema må fylles ut og sendes innen 20. juni.

Dette gjøres her gjennom digitalt meldingskjema innen 20.06.2019.

Les skjemaet nøye og husk at den som tenner bålet har det hele og fulle ansvaret for at dette foregår på en forsvalig måte, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene, jf. Brann og eksplosjonsvernlovens § 5.

Gode råd for bygging og brenning av St. Hans bål

  • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale (100 meter).
  • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
  • Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
  • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
  • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
  • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til St. Hans-bålet.
  • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.

Ålesund brannvesen ønsker alle en trygg og fin St. Hans feiring!

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119