Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Fornøyde badegjester

 Ragnhild T. Skare stuper på Moa svømmehall. Foto Geir SrisoiDe som bader på Moa svømmehall er stort sett fornøyde, selv om de kunne ønsket seg bedre fasiliteter. Resultatene fra brukerundersøkelsen brukes nå til å vurdere hvordan svømmehallen kan forbedres.

Hele 833 personer svarte på Moa svømmehalls digitale brukerundersøkelse rett før jul i fjor.

- Dette er et ganske høyt antall besvarelser i en brukerundersøkelse for Ålesund kommune, sier driftsleder Endre Helgå. - Det er verdifullt å få tilbakemelding fra de som bruker svømmehallen om hvordan de opplever tilbudet vårt.

Undersøkelsen ble publisert på nettsidene til Moa svømmehall og Ålesund kommune, samt delt på Facebook, og var i to uker tilgjengelig for alle som ønsket å svare.

Dette sier brukerne

800 brukere har svart på spørsmålet om hvor fornøyde de var etter sitt siste besøk i svømmehallen. 55 % av dem svarer at de var fornøyd eller svært fornøyd. 21 % var lite fornøyd eller svært misfornøyd, og 23 % var nøytral.

De som bruker svømmehallen ofte er i snitt mer fornøyd med sitt siste besøk i svømmehallen enn de som bruker svømmehallen sjelden. Blant de respondentene som bruker svømmehallen daglig eller ukentlig, oppga 64 % at de var fornøyd eller svært fornøyd, mot 49 % blant de som bruker svømmehallen sjelden eller noen ganger i halvåret.

Brukerundersøkelse Moa svømmehall 2017 tabell 1Det er små variasjoner mellom alder og tilfredshet.

Brukerundersøkelse Moa svømmehall 2017 tabell 2Det er også små variasjoner mellom kjønn og tilfredshet. Tabellen viser at menn i snitt er litt mer tilfreds med sitt siste besøk på i svømmehallen enn det kvinnene var. Blant mennene som har svart på undersøkelsen, oppga 59 % at de var fornøyd eller svært fornøyd, mot i 54 % blant kvinnene.

Brukerundersøkelse Moa svømmehall 2017 tabell 3På de øvrige spørsmålene var brukerne mest fornøyd med ulike sider ved servicen til de ansatte.

  • På spørsmål om badevaktene er godt synlige, svarte 651 brukere at de var helt eller noe
  • På spørsmål om badevaktene gir meg trygghet, svarte 575 brukere at de var helt eller noe
  • På spørsmål om de ansatte er serviceinnstilte, svarte 544 brukere at de var helt eller noe

Minst fornøyd med fasilitetene

Brukerne var minst fornøyd med enkelte deler av svømmehallens fasiliteter.

  • På spørsmål om dusjene, svarte 456 brukere at de var lite fornøyd eller misfornøyd.
    • På spørsmål om toalettene, svarte 422 brukere at de var lite fornøyd eller misfornøyd.
    • På spørsmål om garderobene, svarte 324 brukere at de var lite fornøyd eller misfornøyd.

Det var fasilitetene som opptok flesteparten av de 535 som besvarte det åpne spørsmålet «Har du forslag til endringer eller forbedringer av tjenestene ved Moa svømmehall?».

Blant svarene finner vi en interessant blanding av ”ris og ros”. Fra «Synes dette er supert» på den ene siden, til «Riv hele sulamitten, start på nytt» på den annen side. Mange respondenter er opptatt av vedlikeholdet og standarden på svømmehall og garderober, samt renhold og åpningstider.

Oppfølging av undersøkelsen

I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 – 2021, som ble vedtatt i høst, ble det bestemt at man skal se på om det er behov og mulighet for å rehabilitere eller utvide Moa svømmehall. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli brukt som informasjonskilde til denne utredningen.

-Vi holder også på med internt utviklingsarbeid, der vi bruker svarene fra undersøkelsen til å finne ut hvordan vi kan levere et enda bedre innhold

-Vi vil nok en gang takke alle som har deltatt i undersøkelsen, avslutter Helgå.

Mer informasjon

Kontaktperson: Endre Helgå, tlf  70 16 45 21 | Mobil 93 40 96 50 | E-post:

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119