Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Møteplassen

ute sitte sammen

En gang i måneden kan du som pårørende eller fagansatt innen psykisk helse, møtes til erfaringsutveksling og gjensidig læring. Et lavterskeltilbud, som i dag finner plass i lokalene til Skansen aktivitet klokken 19.00. 

Det er Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse som står bak initiativet, i samarbeid med Mental helse.
 
I dag, mandag 12. februar, er det kreftkoordinator i Ålesund kommune som vil snakke om psykisk helse hos både pasient og pårørende berørt av kreft.
 
Eva-Brit Langva er leder for lokallaget av Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), hun oppfodrer de som vil til å ta turen innom i dag.
 
- Vi opplever at brukere og pårørende har behov for å utveksle erfaringer. Å møte andre som er, eller har vært, i liknende situasjon opplevelses som støttende og oppmuntrende. Dette bidrar til økt mestring og aksept.
 
Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold, der alle interesserte og de som er berørt av ulike helseutfordringer kan få mer informasjon om sine rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke sin kunnskapen om psykisk helse.
 
Tid: 12. februar 2018, klokken 19.00 til 21.00
Sted: Skansen Aktivitet i Sorenskriver Bullsgt. 17 i Ålesund

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119