Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal diskutere flytting av bibliotek

Formannskapet 30012018

I formannskapets møte 13. februar skal saken om flytting av biblioteket i Spjelkavika inn på Amfi Moa opp til ny behandling. Møtet starter kl. 09.30 og er åpent for publikum.

 

 


Dette er blant sakene som skal diskuteres:

Flytting av biblioteket inn på Amfi moa

Biblioteket amfi

Thon Eiendom har forespurt Ålesund kommune om vi ønsker å flytte biblioteket som i dag er lokalisert i Moa helsehus inn i nye lokaler i Amfi-Moa som er under oppføring, og er tenkt åpnet 1. november 2018. Se vedlegg nr 2 , der lokalet som er tiltenkt har nummer 106. Plasseringen av lokalene er i 1. etg. på gateplan, med vindusrekke mot øst. Biblioteket vil ha hovedinngang i senteret, men også egen inngang fra øst som er skjermet fra andre senteraktiviteter. En slik tilgang til biblioteket er nødvendig mht. barnehage- og skolebesøk eller andre som ønsker å nå biblioteket uten å måtte gå igjennom kjøpesenteret. I forbindelse med denne inngangen, vil det være muligheter for å bruke uteområdet utenfor biblioteket når været tillater det. Naboer til biblioteket er tenkt å værekafe og en klesbutikk for ungdom.

Endring av bibliotekets oppdrag

Oppdraget til biblioteket har endret seg. For 40 år siden var hovedoppgaven til biblioteket å finne og levere bøker. En viktig målsetting for bibliotekene er selvsagt også i dag å «stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet». Men biblioteket i dag har også et annet viktig oppdrag: Det skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. For å kunne være denne møteplassen og arenaen, så må biblioteket utvikle seg.

Hovedbiblioteket skal ligge i sentrum

I den nye saksutredningen trekkes det frem at det er ingen konflikt mellom et planlagt hovedbibliotek på sørsida og et bydelsbibliotek på Amfi på
Moa. Bydelsbiblioteket er en filial, mens hovedbiblioteket har mange andre funksjoner. Filialen har publikumsarbeid som primær arbeidsoppgave. På hovedbiblioteket har man mange andre, ulike funksjoner og arbeidsoppgaver som krever kontorplass og lokaler som ikke vil være synlig for
publikum. Det er her man velger ut og kjøper inn bøker, det er her prosessen med å katalogisere bøker, det er her magasin og kontorfunksjoner er. Et nytt hovedbibliotek bør være et signalbygg i Ålesund, mens bydelsbiblioteket med sin funksjon vil ha en god plassering på et kjøpesenter. Et nytt
hovedbibliotek i sentrum vil ellers også bidra til mer kultur, flere opplevelser og aktivitet i sentrum.

Økonomiske konsekvenser

Thon Eiendom ønsker kulturaktiviteter inn i sine kjøpesenter, og nybygget på Moa vil i tillegg til event. nytt bibliotek, inneholde 6 kinosaler driftet av Odeon. Thon Eiendom tilbyr derfor Ålesund kommune gunstige betingelser. Leieprisen de tilbyr er kr. 945.800,- pr. år for 472,9 kvm. BTA, med et leieforhold som løper fra 01.11.2018 til 31.10.2028. Alle driftsutgifter er inkludert i leieprisen, med unntak av strømutgifter i egne lokaler. Thon Eiendom besørger nøkkelferdig og innflyttingsklart lokale. Dette er av utleiers prosjektledelse estimert til NOK 3 mill., eks. møblering og innredning.

I saksutredningen kan du lese enda mer om sentrale faktorer for utvikling av bibliotek, om hva som tenkes rundt meråpent og fremtidens biblotek.

Orienteringer etter behandling av sakene:

  • Kort orientering om forhandlinger som pågår med Helse Møre og Romsdal HF om bøter for utskrivingsklare pasienter, ved kommuneadvokat Olav Aarø og rådmann Liv Stette.
  • Renere fjord Ålesund - Status for arbeidet med opprydning i Borgundfjorden, orientering ved teamleder Rose Mari Refsnes, Vann, avløp og renovasjon.

 

Sakspapirer og praktisk informasjon:

Alle sakspapirer ligger tilgjengelig på kommunens nettside under Poltikk - Møteplan - Formannskap og velg møtedato. Formannskapets møter holdes i formannskapssalen i 11. etg på Ålesund rådhus. Møtet starter kl. 09.30 og er åpent for publikum.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119