Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Nye priser på kommunens tjenester

Illustrasjonsfoto - en av  kommunens mange tjenester, hjemmesykepleie

Vi gjør oppmerksom på at mange av de kommunale tjenestene får en liten prisøkning fra nyttår.

Bystyret har vedtatt nye betalingssatser og gebyrer for kommunale tjenester. Dette ble gjort i bystyremøtet 30.11.2017 (bystyresakene 137/17, 138/17 og 139/17).

Hvilke priser endres?

Prisene for kommunale barnehager, SFO, helse- og sosiale tjenester, tekniske tjenester, kulturtjenester med mere vil dermed bli endret, med virkning fra 01.01.2018. Her er noen eksempler:

  • Årsgebyr for vann økes med 7,1 % og årsgebyr for avløp økes med 11,8 %. Satsene er i 2018-kroner.
  • Feiegebyret økes med 14,5 % (2018-kroner).
  • SFO: Prisene i SFO økes som følge av utvidet åpningstid, jf. BY-sak 008/17.
  • Trygghetsalarm: Det innføres ny betalingssats på 150 kroner per måned for bruk av SIM-kort ved digital trygghetsalarm.
  • Bokollektiv/heldøgn bemannet omsorgsbolig: Det innføres ny betalingssats på 500 kroner per måned for strøm inkl. nettleie. Dette gjelder de leilighetene som ikke har egen strømmåler.
  • Gebyr for plansaker økes med 20 % i tillegg til kommunal deflator. Dette på grunn av at gebyret for private planer i dag kun har en selvkostandel på ca 20 %.
  • Grav og kremasjon: Det innføres nye betalingssatser for den nye urnelunden på Moa.
  • Ny lov om eierseksjoner trer i kraft fra 1. januar 2018. Etter den nye loven har kommunene mulighet til å kreve gebyr som dekker de faktiske kostnader. Ny satser gir 100 % kostnadsdekning, mot kun 12,3 % i 2017. Gebyr 2018 for oppretting av eierseksjoner er kr 25.550, mens gebyr for reseksjonering er kr 28.150.

Se prisene på alle tjenestene i kommunen her (betalingsregulativene).

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119