Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal gi støtte til pårørende

 Ingunn Hansen til venstre og Dorthe Lise Nøstdal til høyre.

Ingunn Hansen og Dorthe Lise Nøstdal er ansatt i prosjektet som skal bidra med erfaring,  støtte og avlastning til pårørende i en særlig krevende omsorgssituasjon.


Ålesund er en av 26 kommuner i Norge som har fått tilskudd til prosjekt for pårørende i krevende omsorgssituasjoner, og alle har forskjellige tilnærminger. 1. Oktober 2017 kom det en ny lov som sier at pårørende skal ivaretakes. Med hjelp fra midler fra Helsedirektoratet har Ålesund kommune mulighet til å ansette egen erfaringskonsulent i 50% stilling, og valget falt på Ingunn Hansen. Ingunn har erfaring som pårørende og det er hun som skal bidra med innblikk og veiledning til pårørende i en særlig krevende omsorgssituasjon.

 

Siv Katrin Ulla web-    Gjennom arbeidet med å skape et mer demensvennlig samfunn kom det frem at pårørende trengte mer støtte, at det ikke var nok. Med et større fokus på de pårørende kan vi være et enda bedre demensvennlig samfunn, og vi håper de pårørende ser at vi forsøker å lytte og skal hjelpe de enda mer, sier Siv Katrin Ulla, prosjektleder for demensvennlig samfunn i Ålesund. Denne tjenesten gjelder imidlertid alle grupper pårørende i en særlig krevende omsorgssituasjon, ikke bare demens. Målgruppen er de vi kommer i kontakt med i virksomheten vår, og da spesielt seniorer.

Noe av det første Ingunn startet med var å delta på Pårørendeskolen som Aktivisering og velferd sammen med Demensforeningen gjennomfører hver høst. Målet var å få innblikk i hva som blir lært bort i forhold til demens, og få et enda bedre grunnlag til jobben som erfaringskonsulent.

- Jeg var også så heldig å få se Ålesund kommune få tildelt prisen som Årets pårørendekommune, og det var stort og en flott innledning til mitt videre arbeid, sier Ingunn.


De første ukene gikk fort for Ingunn. Møter med arbeidsgruppen for prosjektet, seminarer, samling med helsedirektoratet. 

Avlastning til pårørende er viktig

I tillegg til stillingen som erfaringskonsulent har Ålesund kommune fått midler til ei 50% stilling for avlastning til pårørende i en krevende omsorgssituasjon. Dorthe Lise Nøstdal skal det kommende året gi viktig og nødvendig avlastning for de som trenger det. I over 20 år har Dorthe jobbet i hjemmesykepleien i Ålesund kommune, så hun kjenner organisasjonen godt.


- Veldig mange pårørende har lyst å ha syk ektefelle og familiemedlemmer hjemme så lenge som mulig, og det er viktig å se de pårørende og hjelpe de så godt vi kan, sier Dorthe.

Sammen skal de gi støtte og avlasting

Nå i tiden fremover skal både Ingunn og Dorthe besøke flere tjenestesteder i Ålesund kommune og legge frem prosjektet og hva de kan bidra med. Både hjemmetjenestene, sykehjem, institusjoner og Tildelingskontoret skal få besøk, for det er nettopp de som kan informere videre om prosjektet deres. Også frivillige organisasjoner, demensforeningen, eldrerådet og helse- og velferdskomiteen skal få vite om mulighetene i prosjektet. Målet for dem begge er å utgjøre en forskjell:
 

- Jobben vår blir å skal legge til rette slik at omsorgspersoner klarer å stå i de krevende situasjonene over tid, slik at de klarer å stå i situasjonen uten å bli syke selv. De pårørende må styrkes, ellers kollapser hele velferdsmodellen vårt, sier Dorthe.

Hver situasjon er unik

Siv forklarer at behovet for de ulike pårørende er veldig forskjellig. Alle har ulike styrker og svakheter, og alle har sårbarheter. Det er viktig å tenke muligheter og ikke begrensninger:


- Det er ikke sikkert folk er så slitne, men de er ofte bekymret. Der er mange «hvis» og «hva om». For veldig mange hjelper det å bare lage en plan hvis det oppstår en situasjon. Det å rydde i tankene sine er til stor hjelp for enkelte, sier Siv, prosjektleder for demensvennlig samfunn.


Målet er å tenke forebygging og komme inn for å hjelpe så tidlig som mulig. Behovet kan være i endring hele tiden.
 

Skal motivere og veilede pårørende

Dette blir ett av mange gode tilbud for pårørende i Ålesund kommune. Det unike med dette tilbudet er muligheten for fleksibilitet og individuell tilpasning.
Ingunn ønsker å komme i kontakt med pårørende for å gi veiledning og motivasjon, og bidra til  at pårørende også ivaretar seg selv i en krevende situasjon.

- Noen trenger kanskje bare hjelp og veiledning til å fylle ut skjema eller bli henvist til Tildelingskontoret. Hjelpen blir personlig tilpasset for de som er pårørende. For enkelte kan det oppleves nok bare å ha noen å snakke med, eller bare en kontaktperson å forholde seg til, forklarer Siv.

Lavterskel tilbud

Tilbudene som Ingunn og Dorthe er ansvarlig for er lavterskel og bare en telefonsamtale unna. Det ett-årige prosjektet er som nevnt todelt, Ingunn gir støtte til og veiledning til pårørende, mens Dorthe kan bistå med avlastning.

 

- Veldig ofte er det avlastning i hverdagen man trenger. I dag har vi ulike tilbud for en slik avlastning, men det er ikke så skreddersydd som det nå kan bli. Noen trenger bare litt avlastning så de kan forlate huset en kort stund. Da kan avlasteren være hos brukeren, og slike enkle ting er et av suksesskriteriene for å hindre utslitte pårørende, forteller Dorthe.


Avlastningsprosjektet skal ikke erstatte hjemmetjenestene eller andre kommunale tjenester. Men det skal være et tilskudd og gi en avlastning i hjemmet. Det kan være så enkelt at den pårørende ønsker ro, og at avlasteren kan ta med brukeren på en tur eller noe annen aktivitet.- Dette er utrolig spennende og vi gleder oss veldig til å komme i gang. Det er kjekt å kunne utgjøre en forskjell, sier Ingunn og Dorthe i kor.

Kjenner du en pårørende eller vil tipse oss?

Ingunn og Dorthe tar imot tips fra både kommunale virksomheten og pårørende kan også selv ta direkte kontakt. Det skal ikke være noe vanskelig å ringe – uansett hva du lurer på så kan du ringe. Du kommer i kontakt med Ingunn ved å ringe 911 48 957 og Dorte på 911 56 346.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119