Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ålesund skal skape "Et lag rundt eleven"

Ett lag rundt eleven -arbeidsgruppe Ålesund

Ålesund er en av fire kommuner i landet til å bli med på prosjektet «Et lag rundt eleven». Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte.


"Ett lag rundt eleven" omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid. Kommunene Harstad, Ålesund, Lillehammer og Nedre Eiker skal delta i opplegget, som blant annet går ut på å prøve ut et tiltak som er kalt «LOG-modellen».

Modellen er et systematisk opplegg for Ledelse, Organisering og Gjennomføring av en utviklingsprosess for å oppnå bedre flerfaglig samarbeid. Modellen skal gjennomføres og evalueres i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Tromsø.

Varer ut 2019


Prosjektet finansieres av Utdanningsdirektoratet og varer ut 2019. Kommunene mottar 5 millioner på deling som skal brukes til blant annet praktisk gjennomføring og kompetansebygging.

Effektene av tiltaket vil evalueres gjennom en egen studie. Dette betyr at grunnskolene i deltagende kommuner deltar i evalueringen. Halvparten av skolene blir tilfeldig trukket ut til en tiltaksgruppe og halvparten til en sammenligningsgruppe. Undersøkelsen vil gi svar på om skoler som bruker LOG-modellen (tiltaksgruppen) forbedrer det flerfaglige arbeidet slik at læringsmiljø, læringsutbytte og opplevd profesjonell kompetanse blir bedre enn i skoler som ikke bruker modellen (sammenlignings gruppen).

2. juni var skoleeiere fra  Harstad, Nedre Eiker, Lillehammer og Ålesund på møte med prosjektledelsen ved Høyskolen i  Oslo og Akershus og Universitetet i Tromsø for å legge planene for prosjektet.


bjorn ivar rodal croppa webKommunalsjef Bjørn Ivar Rødal tror «Et lag rundt eleven» vil være med på å styrke det flerfaglige arbeidet i skolen.

- Vi har gjennom flere enkeltsaker sett at samarbeid på tvers  mellom skole og andre aktører som jobber med tiltak rundt familie og barn er viktig. Gjennom et godt tverrfaglig samarbeid er målet å gi læringsfremmende tiltak for elever som sliter enten faglig, sosialt eller helsemessig.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119