Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

"Jeg Kan" vant omsorgsprisen i Møre og Romsdal

De som mottok prisen er: Costas Pedersen, Bjørn Olav Sivertsen, Susanne Rødal, Marita Johnsen, Katrin Sperre, Brit Lerstad, Anne Jensen, Hildur Alvestad , Cecilie Campbell, Solveig Aarø (Foto: Elin Røshol)

Prosjektet "Jeg Kan" i Ålesund kommune vant omsorgsprisen i Møre og Romsdal 2016. Prisen ble delt ut på Omsorgskonferansen 28.09. 

 


"Jeg Kan" er et prosjekt som jobber for at velferdsteknologi skal være en naturlig del av tjenesten til mennesker med en utviklingshemming. Prosjektet har arbeidet systematisk med innovasjon med fokus på brukarmedvirkning og velferdsteknologi. Prosjektet har mellom annet sin bakgrunn i Stortingsmelding 45, Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming.

I 2011/2012 hadde Ålesund kommune ein gjennomgang av tjenestene for personer med utviklingshemming. Resultatet ble mellom annet en strategi for Livslange tenester.

I prosjektdokumentet til  "Jeg Kan" står det:

  • «..Kommunen skal drive et aktivt innovasjonsarbeid innenfor tjenestefeltet utviklingshemmede.
  • Tjenester skal bygge på løsninger som er basert i foreldre og utviklingshemmedes virkelige behov og deres brukerinnsikt.»
  • Strategien er ei erkjenning av at tenestene ikke alltid møtte ein ny generasjon foreldre og brukarar på ein god nok måte.

 

Begrunnelse for tildelingen:

«I dette prosjektet ser vi at det har det vært en stor grad av brukermedvirkning både på individ- og systemnivå, altså en brukerdrevet tjenesteinnovasjon. Det har vært et bredt samarbeid mellom ulike tjenester i kommunen, næringsliv, organisasjoner og akademika. Det er i dette mellomrommet en må finne løsningene i følge St. meldinga «Innovasjon og omsorg".

Prisen ble delt ut på Omsorgskonferansen 28.09 i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119