Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter

> Nyhetsarkiv

Hessa og Skarbøvika - flytting av vannle…

I forbindelse med Kystverkets utdypingsprosjekt «Innseiling Ålesund» er det mandag 22. juli planlagt flytting av en sjøledning for drikkevann. Sjøledningen forsyner store deler av Hessa og Skarbøvika.

Inviterer nye studenter til velkomstluns…

Onsdag 14. august inviterer Ålesund kommune årets NTNU studenter til velkomstlunsj på Ålesund rådhus. Det blir matservering og engasjerende program fra scena.

Ekte kapteiner drikker kaffe

Under Båtfestivalen 10. - 13. juli skal vi og representanter fra Kystverket stå på stand for å minne om viktigheten av godt alkovett til sjøs.

Årsmeldinga er digital

Litt nysgjerrig på hva kommunen er og gjør? I årsmeldinga finner du blant annet høydepunkt, oversikter og årsregnskap for Ålesund kommune i 2018.

Åpningstider i sommer

Ikke møt opp til stengte dører. Ferien er i gang og vi minner om noen endrede åpningstider i kommunale tjenester i juli og august.

Har du et kulturprosjekt?

Vi vil gjerne stimulere til den frie delen av kunst- og kulturlivet og har derfor et kulturfond som du kan søke midler av. Fristen er 1. august.

Fagdag om kjønns- og seksualitetsmangfol…

Under Ålesund Pride blir det fagdag om seksuell helse, identitet og psykisk helse for helsepersonell slik at kommunen kan tilby enda bedre tjenester i møte med skeive ungdommer.

Lin Marie blir ny rådgiver for profesjon…

Lin Marie Norberg Jacobsen er tilsatt i en nyopprettet stilling som rådgiver for profesjonell kultur i Ålesund kommune.

NOVU 2019

Ca. 100 ungdommer fra våre vennskapsbyer Lahti, Vasterås, Randers og Akureyri er på plass i Ålesund for årets NOVU. Følg stemninga på Instagram!

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

Kommunestyrevalet for 2019 gjeld for Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. Allereie frå 1. juli kan du tidlegstemme på alle fem rådhusa. Den offisielle valdagen er måndag 9. september.  

Anleggsarbeid i Aspevågen i juli

I prosjektet Innseiling Ålesund skal Kystverket forbedre fremkommeligheten og øke sikkerheten i innseilingen til byen. Anleggsarbeidet i Aspevågen vil pågå fra 01. juli 2019 til 1. februar 2020.

Brunholmen parkeringshus stenges 8. juli

Brunholmen parkeringshus vil bli stengt fra mandag 8. juli til fredag 16. august på grunn av vedlikehold. Parkeringshuset skal renoveres med nytt dekke i alle etasjene.  

Vil du oppleve en Drømmesommer?

Ledige plasser: Drømmer du om morsomme, utfordrende og lærerike opplevelser i sommer? Bli med på Drømmesommer, en sommerleir for barn og unge på 6 - 16 år.

Vil du vere valmedarbeidar?

Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval. I år vil valet bli gjennomført som om Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund allereie er ein kommune og vi treng...

Gebyrforskrift på høyring

Gebyrforskrift for feiing, vatn, avløp, reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for nye Ålesund er no ute på høyring med frist 1.9.2019.

Kommunen har feilaktig innført gebyr

I 2018 og 2019 har Ålesund kommune avkrevd totalt 330 400 kroner i gebyr for nedgravde oljetanker. Dette viser seg å være feil tolkning av en hjemmel i forurensningsloven, og...

Gratulasjoner fra fylkesmann Rigmor Brøs…

Fylkesmann Rigmor Brøste deltok i bystyremøtet 20. juni for å gratulere Ålesund kommune med utmelding av ROBEK-lista. Bystyret vedtok også 200.000 til Ålesund Pride og 300.000 til skolemat prosjekt.

Hva er bypakken?

De viktigste trafikk- og bymiljøprosjektene i Ålesund er nå samlet i en bypakke.

Siste bystyremøte før sommeren

Torsdag 20. juni er bystyremøte og blant sakene er årsmelding og årsregnskap, plastfri kommune, etablering av seremonirom og etablering av utviklingsselskap for utvikling av Ålesunds sørside.

Vil du lage ny kommunesong til nye Ålesu…

Nye Ålesund kommune inviterer til song-konkurranse for å feire den nye kommunen.

Vil du kjøpe en miljøstasjon?

Innbyggerne i Ålesund nå har fått dunk for glass- og metallemballasje og nå skal 10 miljøstasjoner fjernes. Vil du kjøpe en miljøstasjon?   

Kommunen har nå egen bemanningsavdeling

Slik kan vi bidra til å rekruttere og ansette flere faste og dyktige medarbeidere innen helse og omsorg, forteller avdelingsleder Jann Harald Røst.

Bilettsalg på bibliotekene

Børsen stenger dørene og fra høsten kan du kjøpe kulturbilletter på biblioteket i byen og på Moa.

Ombygging på Kolvikbakken - status per 1…

15. mai inviterte Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) til informasjonsmøte om ombyggingsperioden for Kolvikbakken ungdomsskole. Her har vi samlet innhold fra møtet og en status for ombygggingen på Kolvikbakken.

Kartlegg naturtyper på Ellingsøya

Kartleggingen er ei langsiktig, nasjonal satsing som Stortinget vedtok i 2015 for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Grunneiere vil få eget brev. 

Stengte kryss på grunn av graving

Det graves nå i Parkgata og krysset mellom Storgata, Løvenvoldgata og Parkgata er stengt frem til ca 5. juli. Selve arbeidet videre i Parkgata vil pågå frem til november.  

Skal du tenne St. Hans bål?

Da skal dette registreres hos Ålesund brannvesen. Meldeskjema må fylles ut og sendes innen 20. juni.

Økte midler til bibliotek og kulturfond

Formannskapet tilrår til bystyret at mindreforbruket fra 2018 skal gi 2 millioner inn på kommunens kulturfond og 400.000 til nye innkjøp til biblioteket. Endelig vedtak gjøres i bystyret.

Formannskapet møtes 11. juni

Årsregnskap og årsmelding for 2018 skal opp, samt budsjett for 1. tertial. Ellers på saklista står utviklingsselskapet for sørsida, kinokontrakt og seremonirom. Følg møtet live fra kl. 09.30.

Storviltjakt 2019 på Vasstranda

Jaktretten for felling av en hjort og et rådyr på Ålesund kommunes eiendom på Vasstranda skal leies ut for jaktsesongen 2019. Interesserte må melde seg innen 2. juli.

> Nyhetsarkiv

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119