Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Utbyggingsavtaler til høring

Dersom kategorien er tom er det for tiden ingen saker til høring.


Utbyggingsavtale Åsegardane

Ålesund kommune og utbyggerne Mostein Boligutvikling AS, Din Bolig AS, Byggtorget Eiendom AS, Bolseth & Ottervik AS og Toril Krohn Alvestad skal inngå utbyggingsavtale vedrørende opparbeidelse og overtakelse av friområder og tekniske anlegg for veg, vann og avløp i forbindelse utbygging av område benevnt Åsegardane.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119