Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendomsskatt

 

Bakgrunn for endringer

Det er foretatt små endringer av takstgrunnlaget i kommunen siden 1968. Det eksisterende grunnlaget gjenspeilet derfor ikke antatt markedsverdi for skatteobjektene. For å fange opp endringer i markedsverdier er det vanlig å foreta en alminnelig taksering hvert tiende år. En slik taksering ble gjennomført i Ålesund kommune i 2014, på de eiendommene der formuesgrunnlag fra Skatteetaten ikke forelå.

Vedtak om eiendomsskatt

5. desember 2013 vedtok Ålesund bystyre at det i 2015 skal skrives ut eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter Eiendomsskattelovens §3a. Vedtaket medførte behov for nytt takstgrunnlag. Kommunen gjorde også vedtak om at formuesgrunnlaget for boligeiendommer fra Skatteetaten benyttes som takstgrunnlag (jf. Eiendomsskattelovens §8 C-1). Kommunen skal selv taksere andre skatteobjekt og arbeidet gjennomføres av sakkyndig nemnd. Nemnda består av 3 personer valgt av bystyret. Rammer og retningslinjer for taksering er vedtatt av sakkyndig nemnd.

Formuesgrunnlag fra Skatteetaten benyttes som takstgrunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. Ved taksering av boliger som kommunen ikke kjenner formuesgrunnlaget til, tas det utgangspunkt i innmeldt primærareal (P-areal) fra eier. Dette arealet benyttes også for hytter.

P-areal er arealet av primærrommene fratrukket boder og garasjer. Dersom P-areal ikke foreligger vil det tas utgangspunkt i bruksarealet med et skjønnsmessig fradrag. For naust og næringsbygg benyttes bruksarealet ved takseringen.

Ålesund kommunes vedtak vedrørende Eiendomsskatt

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119