Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Friluftsliv

Ålesund kommune skal i egen regi og i samarbeid med andre tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet, og medvirke i utviklingen av arenaer for leik , fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett.  

Friluftsliv

Turområder og løyper

Det er mange fine steder å gå tur i Ålesund.

Driftsansvaret for friområdene er delt på flere: 

 • Stavsethneset og øyene i Ellingsøyfjorden driftes av Friluftsrådet etter avtale med Ålesund kommune
 • På flere turstier og løyper samarbeider kommunen med eksempelvis museum, idrettslag og velforeninger.

Turveger og løyper

Her er noen av turområdene der kommunen er involvert i vedlikehold:

 • Hessa - Sti til Sukkertoppen
 • Hessa - Sti Tueneset, Stavneset
 • Aspøy -Turvei Molovegen-Brunholmgata
 • Nørvøy - Borgernes veg
 • Nørvøy - Turveier og diverse turstier Aksla
 • Nørvasund - Borgundgavelen, natursti
 • Åse - Lerstad - Hatlaåsen - Åsemulen
 • Åse - Lerstad - Lerstadvatnet (rundt)
 • Spjelkavik - Bigtonløypa
 • Spjelkavik - alpinanlegg/trimløype, turvei langs Spjelkavikvassdraget.
 • Blindheim - Borgund Folkehøgskole til Myrland
 • Emblem - Lysløype

Aksla

Aksla

Stafsethneset

Stafsethneset

Tueneset

Tueneset

pdfLast ned løypekartene her.

Friområder

Driftsansvaret for friområdene er delt på flere. Eksempelvis er Stavsethneset og øyene i Ellingsøyfjorden driftet av Friluftsrådet etter avtale med Ålesund kommune. På flere turstier og løyper samarbeider kommunen med eksempelvis museum, idrettslag og velforeninger. Virksomhet vei, anlegg og park har komplett oversikt på de vi har, samt andre som er definert som badeplasser m.v. men som kommunen ikke eier/drifter:

Her er eksempler på noen område der kommunen er inne på ett eller annet vis:

 • Hessa - Tueneset - badeplass og turveg mot Hessabana
 • Aspøy - Storhaugen
 • Nørvøy - Turveger - Borgernes veg / Aksla "Byfjellet" - Dammane
 • Nørvøy - Friområde Kneiken vest
 • Nørvøy - Grimmerhaugen
 • Nørvøy - Volsdalsberga - badeplass og turveger
 • Nørvøy - Husafjellet
 • Nørvøy - Larsgård
 • Nørvøy - Fredsberg
 • Nørvøy Hundsvær
 • Nørvasund - Borgundgavlen (ikke kommunal)
 • Nørvasund - Ridesti Lerstad
 • Nørvaund - Hatlen balløkke
 • Nørvasund - Røykeritomta- balløkke
 • Åse Lerstad - Furmyrstranda
 • Åse-Lerstad - Geileberget badeplass
 • Åse-Lerstad - Friareal Øvste Nakken
 • Åse-Lerstad - Friareal Bredelia Rabbevågskiftet
 • Åse-Lerstad - Friområde Borgundfj.vegen øst - Åse
 • Lerstad - Lerstadvannet turveg
 • Spjelkavik - Alvik-Holsfjellet
 • Spjelkavik - Vasstranda-Gamlemsetra
 • Spjelkavik - Gamle Nesvegen
 • Spjelkavik - Friområde ved Gokartbana - Olsvik
 • Spjelkavik - Fremmerholden friareal
 • Spjelkavik - Friareal Brusdalen
 • Spjelkavik friareal Olsvika
 • Spjelkavik - Lillevannet rundt.
 • Spjelkavik - Sandingane.
 • Spjelkavik - Kanalen
 • Blindheim - Stafsethneset - Badeplass - (Friluftsrådet)
 • Blindheim- Friareal Arnehjellen
 • Blindheim - Friareal Brendlia
 • Blindheim - Dam Eikenosen
 • Emblem - Emblemssanden - Klebergsneset
 • Emblem - Emblemsfjellet
 • Emblem - Østrem-Østremsetra
 • Ellingsøy - Stokkeholmane/Bjørge, m.v, Ellingsøy (Friluftsrådet).
 • Ellingsøy - Svinøya
 • Ellingsøy - Remvika friareal Hoffland.

Se også

Turløyper og stier | Friluftsliv

Ansvar

Veg anlegg og park

Leike- og ballplasser

Lekeplasser er arealer som, enten de er opparbeidet eller naturlig, er tilrettelagt for barns lek.  Lekeplasser finner man i nærheten av boligområder, ved barnehager og skoler, ved offentlige parker og turområder. 

Kartet viser noen av leike- og ballplassene i kommunen vår. Du finner flere i oversiktene over skoler og barnehager.

 

Ålesund kommune drifter flere leike- og ballplasser.  De spiller en svært viktig rolle for nærmiljøet da de gir et aktivitetstilbud for barn og unge, men også et samlingspunkt for voksne. Ballplassene er åpne for alle til uorganisert trening og lek.

Ved kommunale barnehager og skoler driftes leike- og ballplasser av Ålesund kommunale eiendomsforetak.

I boligområder er det gjerne velforeninger eller sameie som drifter lekeplasser. I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal det legges til rette for lokale leke- og oppholdmuligheter for barn og unge. Dette er beskrevet i lekeplassnormen.

leike- og ballplasser driftet av Ålesund kommune  

Lekeplasser der kommunen er hjemmelhaver og og Virksomhet vei, anlegg og park har ansvar for drift og vedlikehold.

Bydel

Navn på leike - eller ballplass

Hessøy Osane leikeplass
Hessøy Lekeplass ved Slinningen
Hessøy Lekeplass ved Korsvika Terrasse
Aspøy Brunholmen lekeplass
Aspøy Leikeplass ved Kirkegt. 33
Aspøy Olav Trygvasons plass
Aspøy Hans Marta Haugen
Aspøy Øvre Brøggerplan
Nørvøy Brusdalshagen
Nørvøy O.A Devoldsgate lekeplass
Nørvøy Byparken lekeplass  
Nørvøy Lekeplass Kneiken (vest)    
Nørvasund Bogneset leikeplass    
Åse - Lerstad Åsesletta lekeplass    
Åse - Lerstad Gunderplassen aktivitetsområde    
Åse - Lerstad Åsemulen friareal
Spjelkavik Lekeplass ved Nedregården    
Blindheim Vegsundhaugen lekeplass    

 

 

 

Parker

Veg, anlegg og park er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale parker og bolignære friområder, friluftsbadeplasser, leke- og ballplasser, gatetrær og turstier.

Parker

 • Storhaugen på Aspøy
 • Byparken på Nørvøy ytre (sentrum)
 • Mittetparken i Spjelkavik

Torg og plasser

 • Apotekertorget på Aspøy (sentrum)
 • Axel Holms Plass på Brunholmen (Aspøy)
 • Lihauggt./Skansegata (torg) - Sentrum
 • Kongens gata - Gågata
 • Skansegata - Sentrum
 • Harald Torsviks plass
 • Gjestebrygga - Skansen
 • Lorkenestroget (Oasen)
 • Kiperviktorget
 • Skateflua ved Minnesmerket
 • St.Olavs plass
 • Dronning Sonjas plass
 • Spjelkavik - Moa-aleen
 • Utstillingsplassen

 

 

Badeplasser

I Ålesund er det flere fine badeplasser. Noen er private og noen drifter og eier kommunen.

Opparbeidede badeplasser

 • Emblemssanden
 • Sandingane
 • Geileberget
 • Volsdalsberga  
 • Tueneset
 • Parrvika

Badeplasser

Kommunale og ikke-kommmunale: 

 • Hessa - Slinningen: Parrberga, Karlesberga, Niklaberga og Slinningen badeplass
 • Skarbøvika: Tueneset - Tueneset badeplass
 • Nørvøy ytre: Volsdalsberga - Volsdalsberga badeplass
 • Nørvasund: Grønvika - Prinsen badeplass
 • Åse: Geileberget badeplass/Geilebergvegen.
 • Lerstad: Nakkevika, Lerstadvika, Martinvika
 • Spjelkavik - Olsvika: Olsvika badeplass
 • Spjelkavik - Spjelkavika: Sandingane badeplass
 • Blindheim: Stafsetneset badeplass
 • Emblem: Emblemssanden badeplass
 • Ellingsøy: Vågane badeplass

Se også

Badevannskvaliteten i Ålesund

Ansvar

Veg, anlegg og park  

Sykkel

En rekke steder i Ålesund kommune er velegnet for sykling - se turområder og Bypakke for Ålesund.

Andre nettressurser

 

 

Friluftsområder i Ålesundregionen tilgjengelig for funksjonshemma

Friluftsområder som er tilgjengelige til rekreasjon og friluftsopplevinger for funksjonshemma.

Informasjonen er samlet av Friluftsrådet for Ålesund og Omland i samarbeid med medlemskommunene.

Kartinformasjon om friluftsområda finnes også i turkarta ”Ørskogfjellet” og ”Ålesund” samt det nye turkartet for Norddal som snart er ferdig.

Turkarta kjøpes hos bokhandlere o.a. som selger kart.

For alle områda som her er det tatt utgangspunkt i tilgjengelighet for rullestolbrukere. For alle områdene gjelder det at det er nødvendig med hjelper og/eller motorisert rullestol. Mye regn etc. kan gjøre at tilgjengeligheten blir endret.

Oversikta viser tilgjengelige områder i kommunene Ålesund, Giske, Haram, Skodje, Sula, Ørskog, Stordal, Norddal og Vestnes m.fl.
Skrivet ble laget til seminaret ”idrett for funksjonshemma” 6. november 2008 i Ålesund.

Last ned skrivet her: Friluftsområder i Ålesundregionen tilgjengelig for funksjonshemma

Friluftsutstyr

Friluftsutstyr til utlån for barnehager, skole og frivillige organisasjoner.

Det skal være lett for å hive seg rundt på kort varsel når det passer med utelivsaktiviteter.

Utstyrspakke til utlån fra kommunen

Ved Ålesund Frivilligsentral er det stasjonert en utstyrspakke til utlån. Den inneholder:

 • idépermer med forslag til friluftsaktiviteter for ulike aldersgrupper
 • en lavvo
 • to sekker med taubroer
 • ei stor kasse med bålpanne og annet bålutstyr
 • gryter, kaffekjele og popkornkjele med mer
 • øks og sag

Det er gratis å låne utstyret, og det kan brukes av alle skoler, barnehager, lag og organisasjoner i kommunen.

For lån av utstyret, ta kontakt med Ålesund Frivilligsentral

Utstyr til utlån fra Friluftsrådet

Friluftsrådet for Ålesund og omland (FÅO) har en god del friluftustyr til gratis utlån, som:

 • robåter
 • kajakker
 • lavvoer
 • friluftskjøkken
 • diskgolf
 • vinteraktivitetssett

På nettsiden til Frilutsrådet kan du se hvilket utstyr som er tilgjengelig og hvordan bestille dette.

 

Naturforvaltning

Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for det enkle friluftslivet. Den gir oss i Norge rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren å sykle, å ake og ri på stier og veier.

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere.

Se også

Miljøstatus i Norge om teamet | Friluftsloven

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Avfalls- og bråtebrenning er forbudt i Ålesund kommune.

I særlige tilfeller kan det søkes om dispensasjon fra forbudet mot åpen brenning på eget søknadskjema.

Merk at hageavfall kan leveres gratis til Bingsa avfallsplass eller kvernes og komposteres lokalt.

Lovhenvising

Forbudet er knyttet til "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, vedtatt av bystyret 07.04.2011:

§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5 Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

 • a) Åpen brenning med kull og ved på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
 • b) Brenning av papir og rent trevirke i vedovn/peis.
 • c) St.Hansbål av rent trevirke. Bålplass skal meldes inn til brannvesenet. Bålområdet skal ryddes etter bruk.
 • d) Høstavfall, greiner etter trefelling og lignende på øyer/holmer uten vegforbindelse.

§ 6 Dispensasjon

Kommunens forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Slik søknad sendes Ålesund kommune, virksomhet for VAR, postboks 1521, 6025 Ålesund.

§ 8 Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28, 2.ledd.

§ 9 Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

Brenning kan ikke starte før skriftlig dispensasjon er gitt. Naboer skal varsles.

Søknad

Søknad om dispensasjon for brenning av avfall i småovner og åpen brenning.

Se også

Det er eget skjema for St.Hans bål som Ålesund brannvesen KF har.

Ansvar

Vann avløp og renovasjon | Ålesund brannvesen KF.

Arbeid mot fremmede plantearter

Fremmede plantearter kan utgjøre en trussel mot naturen og dens mangfold. Ålesund kommune vil derfor forebygge og bekjempe spredning av fremmede plantearter. Vi er i gang med registrering av bestander og har laget en liste over hvilke arter som er problematiske. Les mer om uønskede fremmede plantearter.

Fritidsfiske

Fritidsfiske er en av de viktigste og mest utbredte friluftsaktivitetene i Norge. Omkring halvparten av den voksne befolkningen fisker en eller flere ganger i året. Barn og unge under 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. januar til 20. august.

 

I henhold til regelverket kan norske statsborgere drive fritidsfiske med følgende redskap:

 • Håndsnøre, fiskestang og én maskindrevet juksa eller dorg.
 • Garn med samlet lengde på inntil 210 meter.
 • Liner med opptil 300 angler.
 • Inntil 20 teiner eller ruser.

Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere om bord i et fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person.

Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drivesportsfiske med håndredskap (snøre, dorg eller stang), men de kan ikke selge fangsten.

Fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjøen

I sjøen er fritidsfiske med stang og håndsnøre etter laksefisk tillatt for alle. All fangst av anadrome laksefisk med andre type redskap (garn, ruser, lyster etc) er forbudt.Fiske med faststående redskap (kilenot, lakseverp og krokgarn) er et unntak, som er forbeholdt enkelte grunneiere. Alle bundne, faststående redskap - kilenot og krokgarn - som benyttes til fangst av laksefisk tilknyttet grunneierretten skal være merket med et nummer tildelt av vedkommende fylkesmann.

 

Innlandsfiske

Retten til å fiske etter innlandsfisk som laks, ørret og sjøørret i vassdrag tilhører grunneier.
Det betyr at en enten må kjøpe fiskekort eller ha grunneiers tillatelse for å kunne fiske.

I tillegg må det årlig betales en statlig fiskeravgift. Barn og unge som ikke har fylt 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i Norge i perioden 1. januar til 20. august.

Det skal løses fiskeravgift for fiske etter laks, ørret, sjøørret i tillegg til at en må ha fiskekort eller rettighetshavers tillatelse til å fiske.

 

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, ørret, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften.

Barn og ungdom under 16 år skal ikke betale fiskeravgift.

Se også

Fiskeridirektoratet om fritidsfiske

Motorferdsel i utmark

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft.

For at skog og fjell skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark.

Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader. Motorferdsel på barmark kan skade plantelivet og sette merker og sår i terrenget. Sporene etter kjøring kan være synlige i mange år. I tillegg utsettes naturen for forurensning. Skadene forsterkes ved at man ved hjelp av motorkjøretøy rekker over store avstander på kort tid og lettere kan nå inn til ellers uberørte naturområder.

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Men bruk av motorkjøretøy er viktig i forbindelse med næring og nyttetransport.
Ifølge Lov om motorfersel i utmark og vassdrag, er dette tillatt etter nermere regler, når det foregår aktsomt og hensynsfullt overfor naturen, planter, dyr og mennesker. All annen trafikk må begrenses mest mulig.

Fylkesmannen kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder.

Søknad

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring for formål når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Det kan f.eks. gjelde:

 • Vedhenting, når dette kan gjøres på barmark uten særlig skade, f.eks. etter eksisterende traktorvei.
 • Transport av byggematerialer når barmarkstransport gir minst skader og ulemper (f.eks. etter traktorvei).
 • Tømmertransport for grunneiere som ikke har jord- eller skogbruk som næring.

Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring med snøscooter for andre formål. Særlig aktuelle formål er:

 • Ervervsmessig transport.
 • Transport for funksjonshemmede.
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra veg når det i området ikke er mulig å få leid transport.
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende.
 • Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad.
 • Kommunen kan i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Kommunen gir råd og nermere veiledning.

Skriftlig, begrunnet søknad sendes kommunen. Søknaden må gjelde et av de formålene som Direktoratet for naturforvaltning beskriver som aktuelle, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Tillatelsen må medbringes under transporten.

Lovhenvisning

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (15. mai 1988 med endring senest 30. april 2003).

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark (28. juli 1989).

Forskrift om helikopterskiing (14. mars 1988).

Se også

Direktoratet for naturforvaltning

 

 

Andre nettressurser

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119