Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Pasientklage

Brukere, deres pårørende, verge eller annen person som ut fra sin kontakt med den enkelte bruker må anses å kunne representere denne, har anledning til å klage på forhold ved tjenester utført av Ålesund kommune.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119