Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bekymret for et barn, en ungdom eller en familie?

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder.

Urolig for et barn, en ungdom eller en familiesituasjon?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Her kan du skrive en bekymringsmelding (Barnevernvakta).

Ved omsorgssvikt

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten.

Utenom kontortid, ta kontakt med Barnevernvakta

Ved vold i nære relasjoner

Ved seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, ta kontakt med Overgrepsmottaket, tlf 70 14 31 13.

Ved fysisk og psykisk vald eller trusler om vold i nære relasjoner, ta kontakt med Krisesenter for menn og for kvinner

For familier i vanskelige situasjoner

Kommunen har støtte- og veiledningstiltak for foreldre og barn.

For de som trenger å prate om vanskelige forhold i familien, ta kontakt med det statlige familievernkontoret.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119