Ålesund voksenopplæringssenter

.

Ålesund voksenopplæringssenter - opplæring tilrettelagt dine behov

Klikk på bildet for å se en presentasjon av tilbudet ved Ålesund voksenopplæringssenter Se en presentasjon av tilbudet ved Ålesund voksenopplæringssenter - klikk på bildet
 • Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
  Norskkurs på ulike nivå, se mer under Kurstilbud i menyen og om rett og plikt under Voksenopplæring i menyen. 50 timers kurs i samfunnskunnskap for innvandrere gjennomføres to ganger årlig, fortrinnsvis på morsmålet.
 • Rådgiving
  For deg som lurer på om du skal fortsette skolegangen. Søknadsskjema for neste år finner du her.
 • Eksamensrettet grunnskole 
  For  deg som vil kvalifisere deg til videregående skole eller heve din grunnkompetanse: Fem av grunnskolefagene i Kunnskapsløftet -  1-3 årig løp.
 • Spesialundervisning
  For deg som ikke får tilfredsstillende utbytte av et ordinært opplæringstilbud (over)  eller har opplæringsbehov knytta til habilitering/rehabilitering på grunn av sykdom eller skade.

Aktuelt

Aktuelt

 • 1
 • 2
Prev Next

Søknadskjemaer

Søknadsfrist for eksamensretta grunnskole, 11. klasse og spesialundervisning for skoleåret 2015-2016, er 1. februar 2015. Her finner du søknadskjema for: Grunnskole Spesialundervisning Skoleskyss-legeerklæring

Morsmållærere

Fra 1. august 2011 overtok senteret ansvaret for morsmål/ tospråklig undervisningen her i kommunen.   

Aktuelle nettsider

Tips til sider på Internett som kan være til hjelp for unge med minoritetsbakgrunn er ambisjoner.no og forbrukerportalen.

Aktuelle linker

Cappelen Damm har mange fine sider på nette. Her er noen tips til hvor du kan lære mer norsk:Norsk grammatikk: http://norskgrammatikk.cappelendamm.no/  Intro: http://intro.cappelendamm.no/ 

Ny formålsparagraf i skolen

Dei vedtekne paragrafane byggjer på Bostadutvalet si utgreiing: "Formål for framtida" (NOU 2007:6), men er i si endelege formulering eit resultat av samarbeid på tvers av partia. Den nye paragrafen...

Flere i: Aktuelt

 

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: