FAU kaller inn til foreldremøte

.

FAU innkaller til felles foreldremøte for alle trinn onsdag 8. april kl. 19.00 i aktivitetsalen

FAU har et ønske om å ha fokus på barns oppvekst og miljø og har i den forbindelse invitert Frode Tafjord til å holde foredrag om narkotika- og rusproblematikk. Frode Tafjord har selv mistet en datter i en overdose og reiser nå rundt om i Norge for å snakke med både barn og voksne.

Det kan kanskje virke rart for enkelte foreldre at vi ønsker at alle skal stille opp på dette, men om det ikke gjelder ditt barn, kan det være en nabo, en slektning eller andre rundt deg som kan ha problemer. Narkotika- og rusmisbruk er et økende problem i hele Norge og vårt ønske er at flest mulig foreldre skal bli i stand til å se problemene/utfordringene i forkant, og det er her Frode Tafjord med sine personlige erfaringer kan komme inn og informere oss.

Vi håper at mange av dere kan stille denne kvelden.

FAU

VINTERAKTIVITETSDAG

.

Tirsdag 17.3.15 blir det vinteraktivitetsdag for skolen på Overøye i Stordal.
Avreise med busser kl 08.35. Ankomst Overøye ca kl 09.45.
Retur fra Overøye ca kl 15.00, ankomst skolen ca kl 16.00
 
 

AKTIVITETSPLAN FOR SFO.

.

Aktivitetsplanen for uke 11 – 19 er nå klar. Den henger på SFO sine informasjonstavler.

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: