Innsats på 17. mai fullfinansierer leirskoleopphold

.

Foreldrene på 6. trinn gjør sammen med Spjelkavik skolekorps en stor innsats på 17. mai. Sammen gjennomfører de et kjempestort, flott og innholdsrikt arrangement for hele bygda. Inntektene fordeles mellom korps og foreldrene som gir sin del som gave til skolen. Denne gaven brukes 75% til leirskole for elevene og 25% til utstyr øremerket fysisk aktivitet for elevene på alle trinn. Vi takker for denne gaven og har bestemt at det ikke er nødvendig for foreldrene å gi ytterligere gave til finansiering av leirskolen.

Greta K. Herje, rektor

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: