Streik onsdag 28.1.2015

.

Det blir ikke skolebuss onsdag 28.1.2015 klokken 14.15 fra skolen pga streik.
Bussen klokken 13.20 går som vanlig.
 

Assistent og vikarlærer ved Spjelkavik barneskole Andreas Weiberg-Aurdal er død

.

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Andreas døde brått fredag 23.01.15. Andreas arbeidet på skolen siden starten av skoleåret 2013/2014 som assistent og vikarlærer.

Vi har snakket med elevene klassevis om dødsfallet. Elevene er blitt forklart hendelsesforløpet og har fått komme med sine reaksjoner og spørsmål. Vi vil råde foresatte til barn som kjente Andreas å snakke med sine barn om dødsfallet. Det er viktig å finne det rette tidspunktet å snakke med barna. Ofte vil reaksjonene bli forsterket ved sengetid om kvelden.

Skolen er takknemlig for informasjon om barn som reagerer sterkt og trenger spesiell oppmerksomhet. Foreldre kan ta kontakt med kontaktlærer.

Greta K. Herje, rektor

Aktivitetsplan for SFO

.

Aktivitetsplanen for uke 3 – 9 er nå klar.

Planen henger på SFO sine informasjonstavler. 

 

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: