Velkommen til Sanitetshjemmet

Sanitetshjemmet-fasade 470px high

Sanitetshjemmet har 50 sykehjemsplasser og ligger på Bogneset
i Hatlane.