Personalet

.


Personalet ved Nørve barnehage 2014/2015

  • Virksomhetsleder

Grethe Sofie Furmyr, virksomhetsleder 80%
Hege Kristin Kvamme, virksomhetsleder 20% 

  •  Mauren

Hege kristin Kvamme, pedagogisk leder 80%
Sissel Lunheim, assistent 100%
Kari Ann Almåsassistent 100%
Renate Grønnevik, assistent 100%

  •  Humla

Terese Petersen, pedagogisk leder 100%
Elin Ostnes Skog, pedagogisk leder 100%
Beate brand Hansen, fagarbeider 100% 
Cecilie Lia Fredriksen, assistent 100%
Nina Larsen, assistent 50%
Kristin Tennøy, assistent 50%

  • Marinøna

Elisabeth Svensli, pedagogisk leder 100%
Bente Kristin Hjelseth, pedagogisk leder 100%
Kristine Formo Ulvenes, fagarbeider 100%
Merethe Hoseth Torvik, fagarbeider 100%
Johanne Eidset, assistent 50%