Advokatbistand

Krisesenteret har fått tildelt midler fra Justis- og beredskapsdepartementet, og kan tilby gratis juridisk rådgiving og bistand til kvinner og menn som lever i vold i nære relasjoner.

Dagtilbud

Om du ikke har behov for å komme å bo på krisesenteret, kan du komme hit til en samtale. Om mulig, er det fint om du ringer oss på forhånd slik at vi får satt av tid til samtalen. Dagtilbudet kan også benyttes av de som har bodd på krisesenteret tidligere, og som trenger en form for oppfølging i etterkant.

Krisesenter for kvinner

Krisesenter for kvinner tar imot kvinner og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. I tillegg til dagtilbudet og botilbudet som er beskrevet ovenfor, betjener senteret en krisetelefon der du kan ringe hele døgnet.

Vi lytter til det du vil fortelle og gir hjelp ut fra dine ønsker og behov. Vi kjenner godt de ulike instansene som kan bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og kan hjelpe med kontakt videre om ønskelig.

Krisesenter for menn

Krisesenter for menn gir et tilbud til menn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  Krisesenteret betjener en krisetelefon som du kan ringe hele døgnet. Du kan også komme til en dagsamtale for å snakke med noen om det du har opplevd. Vi har også et midlertidig botilbud for deg og eventuelle barn.

Vi lytter til det du vil fortelle og gir hjelp ut fra dine ønsker og behov. Vi kjenner godt de ulike instansene som kan bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og kan hjelpe med kontakt videre om ønskelig.


fortvilamann

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund | Tlf: 70 16 20 00 | Faks: 70 16 20 01| E-post: