Om krisesenteret

Krisesenteret for Sunnmøre

.

Krisesenter for Sunnmøre ble etablert ved årsskiftet 2010/2011. Krisesenteret driver sin virksomhet i tråd med "Lov om kommunale krisesentertilbod" som tredde i kraft 01.01.2010.

De ansatte ved krisesenteret har ulik fagbakgrunn og kompetanse for best å kunne ivareta de ulike behova som brukerne av senteret har.

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund | Tlf: 70 16 20 00 | Faks: 70 16 20 01| E-post: