Foreldremøte

.

Vi ønsker velkommen til foreldremøte her på Kolvikbakken ungdomsskole. 

Torsdag 28.august

Kl. 18.30 i gymsalen.

Etter felles info i gymsalen for foresatte til elever ved alle trinn, vil det bli møte for den enkelte klasse sammen med kontaktlærerne på klasserommene. 

Vel møtt alle sammen !

Orienteringsmøte

.

ORIENTERINGSMØTE OM UNDERVISNINGSTILBUD I MATEMATIKK
1T FOR UNGDOMSSKOLEELEVER VED 10.TRINN - 2014/2015

Tirsdag 26. August kl. 18.00

inviteres elever m/foresatte til et orienteringsmøte om 1MT i

auditorium B ved Fagerlia Videregående Skole

Ferie og skolestart

.

Kolvikbakken ungdomsskole

Kontoret har følgende åpningstid  i elevenes  skoleferie: fra kl. 09.00 –15.00

Kontoret holder stengt fra 8. juli til 5.august

Skolestart alle elever: Mandag 18.august kl. 08.30

8. klassetrinn møter utenfor gymbygget til kort velkomst på gymsalen.


Rektor