Foreldremøte for nye 8.klasse

.

Foreldremøte for foreldre til høstens 8.klasse :

Torsdag 9.juni kl.19.15 - 20.30

Sted : Gymsalen

Informasjonbrev vedrørende møtetidspunkt og innhold er sendt til barneskolene som videresender til foresatte.

Vel møtt alle sammen.

Muntlig eksamensuke 10.trinn

.

På 10.trinnet kommer elever opp til muntlig eksamen enten onsdag 1.juni eller fredag 3.juni. her ved Kolvikbakken ungdomsskole.

Se vedlagte pdf for oversikt på innhold de ulike dagene :

pdfUke 22 - eksamensuke muntlig 10.trinn

Vi har delt elevene i pulje A som kommer opp til muntlig onsdag 1.juni, og pulje B de som kommer opp fredag 3.juni.

Viktig å sjekke tidspunkt for muntlig eksamensgjennomføring og stille utvhilt og klar i god tid. * Registrering og oppmøte for elever på gjennomføringsdagen blir i vestibylen i 1.etasje.

 

Aktivitetsdag / Skidag

.

Vi håper å kunne gjennomføre en aktivitetsdag / skidag onsdag 9.mars i uke 10.

Dette er selvsagt væravhengig og vi tar en beslutning i begynnelsen av uken.

Se eget skriv om aktivitetene og turen her :

pdfSkidag 2016

NB! Dersom dere har skiutstyr på hytte eller andre steder, begynn planleggingen nå :-)

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: