Hjem

Regler for fri frå skulen

.

REGLAR FOR FRITAK/ PERMISJON FRÅ SKULEN

Ålesund bystyre behandla i BY-sak nr 027/14
retningslinjer for permisjon og fri frå skulen utanom skulane sine ferier og fridagar.


Dei nye reglane gjeld frå dags dato.
Det er viktig å merke seg kva reglar bystyre har vedteke
som grunnlag for permisjonar.


 Eg ber dykk og merke dykk punkt 2:
«Det gis normalt ikke fri fra skolen for elever
som skal følge foreldrene på ferie eller andre reiser i den tid skolen er i gang»

les meir her