Grunnleggende kjemikaliedykkerkurs

.

Vårt distrikt har et stort antall industribedrifter som bruker gass i produksjonsprossesen. Bl.a har næringsmiddelbedriftene store mengder ammoniakk. En rekke bedrifter ønsker en effektiv og rask redningstjeneste og et høyt sikkerhetsnivå internt. I den forbindelse arrangerer vi kurs for nøkkelpersonell som kan assistere brannvesenet som kjentmenn ved et akutte utslipp.kjem

 kjem1

  

Målgruppe er industrivernbedrifter og kommunalt brannvesn. Kjemilkaliedykking er definert som: "innsats i området med farlig forurensning eller oksygenmangel, for å redde liv og/eller bekjempe lekkasje av kjemilkaljer."

Mål: Opplæringen gir deltakeren forutsetning for videre øving ved egen bedrift, slik at de kan foreta kjemikaliedykking på egen hånd og i samarbeid med kommunalt brannvesen.

Innhold:

- Ledsagerrollen - Ammoniakkens egenskaper - Kjemikaliedykking - Taktikk/adferd/tiltak - Åndedrettsbeskyttelse / personlig verneutstyr - HMS - Kontroll og vedlikehold av utstyr - Klargjøring av røykdykkerapparat  

Øvelse 1: Tilvenningsøvelser m/ røykdykkerapparat  

Øvelse 2: Klaustrofobitest Kjemdrakter service og vedlikehold  

Øvelse 3: Tilvenningsøvelser med gassverndrakt Redningsøvelse (søk og berging av skadd person)  

Øvelse 4: Skarp øvelse i ammoniakk (forskjellige arbeidsoppgaver) -Sanering  

 

Hvem kan delta: Alle som har gjennomført grunnkurs industrivern eller har tilsvarende opplæring.

Administrative opplysninger: Ta med komplett verneutstyr, dette kan evt. leies hos ÅBV. Lunsj serveres hver dag.

Påmelding: 

For påmelding, trykk her.