Førstehjelp for industrivern (12 timer)

.

Personellet skal etter endt undervisning vite hvilke tiltak som må prioriteres og iverksettes på et ulykkessted. De skal kunne utføre livreddende førstehjelp ved personskader og akutt sykdom. Kurset følger kravene som kommer fram av Næringslivets sikkerhetsorganisasjons retningslinjer for grunnopplæring av industripersonell og har som formål å øke sikkerheten til mannskapene og egenberedskapen i bedriften. forstehjelp1 

 

NSO_089_copy.jpg

Mål: Personellet skal etter endt undervisning vite hvilke tiltak som må prioriteres og iverksettes på et ulykkessted. De skal kunne utføre livreddende førstehjelp ved personskader og akutt sykdom Personellet skal ha kunnskap om aktuelle førstehjelpssituasjoner ved virksomheten.

Innhold:

    * Industrivernets oppbygging og organisering
    * Integrering i internkontrollen
    * Livreddende førstehjelp
    * Sirkulasjonssvikt
    * Hjerte- og lungeredning
    * Brannskader
    * Forgiftning
    * Mental førstehjelp
    * Akutte sykdommer
    * Praktiske øvelser/kombinert brann og førstehjelp 
    * Opptreden på skadestedet
    * Varsling  

 Hvem kan delta: Alle

Administrative opplysninger: 10 timer over 1 eller 2 dager, alt etter ønske. Ta med verneutstyr, dette kan evt. leies hos ÅBV. Lunsj serveres hver dag.

Påmelding: 

For påmelding, trykk her.