Stasjoner og utstyr

.

Ålesund brannstasjon spjelkavik stasjon
Hovedstasjonen på Volsdalsberga (1978)  Spjelkavik brannstasjon (1966)
 

brannbil a.1.1

DSC 0654

 

 

 

 

 

Ålesund brannvesen håndterer i dag mange typer hendelser i tillegg til tradisjonell brann- og slokke hendelser.

 

Brann- og redning på fartøy ved land:mini brann og redning

 • 2 stk moderne skjærslokkerenheter spesielt velgnet for brann i skip.Slokking gjennom stålekontruksjoner som f.eks. dørk, dobbel skrog,skott,ventilasjon samt nedkjøling av rom med vanndamp - 90 m aksjonsradius.
 • 2 stk høyderedskapet for evakuering eller brannslokking/kjøling på fartøy ved kai
 • Skumaggregat

Mann over bord/drukning:mini dykkerbil

 • Redningsbåt og Dykkerbil
 • Redningsdykking i sjø, elveredning og dykking under isforhold.
 • Samarbeid med ambulansehelikopter i Ålesund, redningsskøytene,
  losskøytene og 330-skvadronen. 

 

 Tung redning:mini tung redning

 • Frigjørings- og stabilitetsverktøy for både enkle og kompliserte ulykker
 • Løfteputer
 • Lysaggregater
 • Utstyrskasser for båt- eller helikoptertransport 

 IUA - Forurensing/oljeutslipp:mini oljevern

 • IUA-beredskap
 • Mannskap med kompetanse på alle nivå
 • Sjøbasert materiell
 • Strandsanering
 • Kystverkets hoveddepot i Ålesund

RVR - Restverdiredning:mini bilde RVR bilen

 • Akutt skadebegrensing og sikring
 • Lensing, vannsuging og avfukting i innredning og tekniske rom mm.
 • Røykventilering etter brann
 • Sikring etter naturskade