Hjem

Utskrift

VEIARBEID I HEIMDALEN

.

Fra og med onsdag 29. oktober og en måned fremover vil kommunen stenge veien i området Storevågen - Heimdalen for biltrafikk. Kommunen graver en grøft  på tvers av veien. Syklister og fotgjengere kan passere over grøften langs kanten. Alle som ferdes i området må være eksvegarbeid-skilttra varsom i perioden. Spesielt gjelder det for elever som bruker sykkel eller sparkesykkel. Mange har stor fart ned bakken fra skolen og motsatt retning ned Urdalen. Med mørke morgener og kvelder fremover ønsker vi at elevene våre ferdes trygt og tar hensyn til situasjonen. HUSK REFLEKS I MØRKET!

Utskrift

SFO: 4. KLASSE-KLUBBEN

.

4. klasse-klubben på SFO hadde invitert til HØSTUTSTILLING for foresatte onsdag 22. oktober. I tillegg til kunstutstillingen var det flott underholdning med cheerleading, sang, hip-hop og taler. I tillegg var det servering av champagne og kanapeer.

4. kl. klubben

 

 

 

4. klasseklubben klar til HØSTUTSTILLING 2014.

 

 

Utskrift

FRA BLINDHEIM TIL MOSKVA

.

Kart over Europa ImageDet er bare å gratulere alle elevene ved skolen med innsatsen i Skolejoggen 2014. Hele 2779 km løp elevene til sammen. Det tilsvarer en kjøreavstand fra Ålesund til Oslo 2 ganger og så hjem til Ålesund igjen. Eller fra Ålesund og forbi Moskva.

Utskrift

SKOLENS ELEVRÅD

.

elevrådElevrådet har hatt skoleårets første møte. En representant fra klassene fra 4. trinn til 7. trinn møtte. Elevrådet ved skolen skal være med i skolens arbeid og utvikling. Tanker og ideer som drøftes i elevrådet kan legges frem for skolens ledelse.

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: