Hjem

Utskrift

Innkalling til foreldremøter

.

2000x2000moteDet blir i år arrangert felles foreldremøter for  dei ulike trinna. Møta blir lagt opp slik at ein har samling i gymsalen der rektor og leiar av sfo vil orientere om det nye skoleåret.Deretter går foreldra til det trinnet/klassen der de har barn. Lærarane vil der ta opp tema for trinnet/klassen.Det skal og veljast klasse- og FAU-kontakter. 1. trinn har møte 04.09.  , 2.-4.trinn 28.08. og 5.-7.trinn 03.09. 

De finn meir informasjon her.

Utskrift

Nye regler for permisjon fra skolen

.

skole-1A932     Bystyret i Ålesund har vedtatt nye regler for permisjon fra skolen.  Hovedregelen er at elever ikke får innvilget permisjon for å bli med på feriereiser i skoletida.  Reglementet Bystyret har vedtatt beskriver når en eventuelt kan gi permisjon til elever i skoletida.  Det nye reglementet presiserer og at søknader om permisjon skal sendes skolen minimum fire uker før en eventuell permisjon.  Du finner reglementet  og søknadsskjema som skal brukes her: 

Reglement_fri_fra_skolen--vedtatt_BY.pdf

Sknadsskjema_skolefri_del_A_2014.pdf

                                                                                                        

        

Utskrift

Skolens dag i bilder.

.

happy-childrenOnsdag 4. juni var det "Skolens Dag" her på Blindheim Barneskole. Klikk for å se dagen i bilder.