Hjem

Utskrift

FRA BLINDHEIM TIL MOSKVA

.

Det er bare å gratulere alle elevene ved skolen med innsatsen i Skolejoggen 2014. Hele 2779 km løp elevene til sammen. Det tilsvarer en kjøreavstand fra Ålesund til Oslo 2 ganger og så hjem til Ålesund igjen. Eller fra Ålesund og forbi Moskva.

Utskrift

SKOLENS ELEVRÅD

.

Elevrådet har hatt skoleårets første møte. En representant fra klassene fra 4. trinn og opp til 7. trinn møtte. Elevrådet ved skolen skal være med i skolens arbeid og utvikling. Tanker og ideer som drøftes i elevrådet kan legges frem for skolens ledelse.

Utskrift

FLINKE LØPERE I SKOLEJOGGEN 2014

.

                                             I perfekt vær for løping ble Skolejoggen 2014 Oppvarming mellomtrinnetavviklet   onsdag 1.  oktober. Småskoletrinnet var først ute i  2. og 3. time før mellomtrinnet løp en time i skolens joggeløype i 4. og 5. time. Med slik kjempeinnsats som elevene viste, vil det nok også i år bli et godt resultat.

 

 

Utskrift

ÅPNING AV NYTT LEIKEOMRÅDE

.

Mandag 29. september stod endelig det nye leikeområdet på skolen klart. Dette var nok noe mange hadde ventet på. Med musikk og høytidelig åpning med klipping av snor av skolens elevrådsleder Nicolai Tryggestad ble området åpnet for skolens elever. Her blir det mye god aktivitet fremover.

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: