Historie

.

aspgml.jpgAspøy skole gjennom 40 år (1922 - 1962)

(kopi av artikkel i jubileumshefte)

Den 25. november 1922 var en stor dag for byen, og særlig da for folket på Aspøya. En ny flott skole skulle innvies, - den gang en av Skandinavias største og mest moderne skoler.

Det hadde vært litt av et løft for byen å bygge denne flotte skolen. I alt 2,1 millioner kroner hadde den kostet, uten inventar. Men så var det også plass til over 1100 barn, der var 31 store, lyse klasserom, mange spesialrom, og i kjelleren var det en sjeldenhet som bare få skoler hadde, nemlig et svømmebasseng.

Der var utført et godt arbeid av de som hadde tegnet skolen, arkitektfirmaet Morgenstierne & Eide i Christiania. Det var i 1918 at den endelige beslutning om å bygge skolen ble tatt. I 1919 ble så arbeidet satt i gang, og pågikk i tre å framover.

Som få andre skoler kom Aspøy til å smake krigens svøpe. To ganger ble det kastet bomber mot den, - første gang i april 1940. Tårnet og hele øverste etasje brant ned, og det ble gjort skade gjennom de andre etasjene også, da ilden fulgte luftkanalene nedover. Skadene ble reparert provisorisk, slik at skolen kunne komme i gang igjen straks etter. Men i mai 1942 tok tyskerne hele skolen til lager og rom for soldatene sine. Dette varte et halvt år, men også etter dette ble uværsskurene brukt til staller for tyskernes hester. I 1945 ble skolen bombet for andre gang. Det provisoriske taket ble en del ødelagt. Og det ble slått et par store hull i golvet i øverste etasje, men til all lykke brøt det ikke ut brann i skolen denne gangen.

aspbr.jpgDa krigen var slutt, måtte en ta fatt på å utbedre skadene. Taket ble løftet noe, slik at det ble full høyde i øverste etasje. Dermed ble også utseendet forandret litt. Først i 1951 sto skolen ferdig etter denne hovedreparasjonen, som kom på 675 000 kroner. Vi m å si at de som planla og bygde skolen vår var meget forutseende, sjøl om vi i dag kunne ønske at mye var annerledes. Alle som har gått på skolen eller arbeidet her, er blitt glad i skolen.

Det er vårt jubileumsønske at den vil bli tatt godt vare på i framtida, og at den vil bli utbedret ved hjelp av nye materialer som finnes i dag når det gjelder t.d. lyddemping, vinduer og lysarmatur, og at den blir gjort tidsmessig når det gjelder sløydrom og forsamlingssal. Vi som går på skolen har en stor oppgave i å prøve å ta vare på den, og forsøke å unngå at noe blir ødelagt. Vi er stolte av skolen vår, og skal fortsette å være det, men vi må alle gå inn for å holde den pen og velstelt også i dagene som kommer.

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund|Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post:  
Aspøy barneskole | Besøksadresse: Aspegata 14 | Tlf: 70 16 34 40 |