SFO-tilbud på Åse skole

.

Åse skole SFO 2015/2016

I følge opplæringsloven § 13-7 skal: ”kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn”. Skolefritidsordningen ved Åse skole SFO eies og drives av Ålesund kommune, og er underlagt ”Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Ålesund kommune”.

http://www.alesund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skolefritidsordning

Åse SFO har i år ca. 150 påmeldte barn. Rektor er virksomhetens leder, den daglige driften ledes av daglig leder ved SFO i samarbeid med nestleder og baselederne.

 Kontaktinformasjon

Telefonnummer:

1. klassebase                                      70 16 38 89 eller 40 90 66 09

2. og 4. klassebase                              70 16 38 71  eller 40 90 66 10

3 klassebasen                                    40 90 66 11

Solfrid Marie Farstad                            70 16 38 70

 

Epost:

Felles:                                                

Gry Bøstrand   ( nestleder )                 

 Solfrid Marie Farstad(daglig leder SFO)  

 

SFO ved Åse skole SFO er inndelt i 3 baser.

1.klassebase (ca. 40 barn)

2. og 4..klassebase (ca. 70 barn)

3. klassebasen: (40)

1. klassebasen bruker klasserommene som 1. klasse disponerer. De har også eget, avskjermet uteareal. Det blir lagt vekt på å gjøre oppstarten og det første skole- og SFOåret så trygt og godt som mulig, gjennom faste rammer og et oversiktelig miljø.

2. - 4. klassebasen skal bruke store-SFO (tidligere Åse Fritidsskoles lokaler) og U3 som base. De  bruker også aktivitetsfløyen. Dette bygget inneholde blant annet skolekjøkken og gymsal.

 

Åpningstider

Åpningstiden er 07.15-08.30 (morgentilbud) og 12.15/13.00-16.30. I skoleferiene er åpningstiden 07.15-16.30, med kjernetid 10.00-14.00.

Sfo har sommerstengt i hele juli, men har ellers åpent i skolens ferier. Unntakene er julaften, nyttårsaften og halv dag stengt (fra kl. 12.00) onsdagen før skjærtorsdag.

 

Planleggingsdager for personalet

Disse dagene er SFO stengt:

Skoleåret 2015/2016

14. august 2015

28. desember 2015

22. februar 2016

6. mai 2016

30. juni 2015

 

Betalingssatser pr måned

                                                        Opphold            Frukt m.m.

5 dager/uke                                          2405,-                60,-

4 dager/uke                                         1990,-                48,-

3 dager/uke                                         1600,-                36,-

Korttids 5 dager/uke (7.30-14.15)         1745,-                36,-

Kjøp ekstradag                                       140,-

Kjøp ekstra time                                       55,-

 

- Skjema for SFO: http://www.alesund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skolefritidsordning/629-skjema/skole-og-utdanning/3860-skolefritidsordning-sfo-diverse-skjemaer

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: