Åse Omsorgssenter - ombygging - skoleveg for barn

.

Ombygging av Åse sjukeheim blir et stort prosjekt der eksisterende hus skal bygges helt om, og det blir et nytt tilbygg mot nord for å huse ny legevakt og overgrepsmottak. I den forbindelse må vegtraséen langs Åsesvingen legges om slik at vegen utvides mot sør og det anlegges fortau på nordsiden. I det lange løpet vil dette bli en forbedring av sikkerhet, men i anleggsfasen vil det bli store biler inn og ut av anleggsområdet (se link til kart).              pdf Kart_Åsesvingen.pdf545.27 KB04/08/2015, 07:51

De elevene som til vanlig går eller sykler om Åsesvingen, må i anleggsperioden enten bruke fortauet langs Borgundveien eller gå ned sør for Åsesvingen og bruke gangveien forbi Audiopedagogisk avdeling.

NYTT BALLOMRÅDE

.

FAU og en gruppe med foreldre og besteforeldre fra skolen har siden i høst jobbet med å lage et nytt ballområde med kunstgress på skoleplassen. Vi håper å starte opp når skoleferien starter opp, og vil prøve å ferdigstille område til skolen starter opp i august. Det har gått ut informasjon om dette til alle familier med en anmodning om økonomisk støtte for å komme helt i mål.

Vi har også laget et gavebrev, hvis noen kan tenke seg å ta med til firmaet de jobber i og spørre om støtte.

Informasjon om ballområde

Gavebrev til bedrift / firma

 

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: