Friere valg av ungdomsskole

.

Elever som nå går i 7. klasse kan velge hvilken kommunal ungdomsskole de vil gå på neste skoleår.

Ordninga kalles friere skolevalg.

Innen 9 mars 2015 fyller de elevene som ønsker å gå ved en annen ungdomsskole
enn den de ”sokner til”, -- i samarbeid med sine foresatte --, ut skjema med
informasjon om hvilken ungdomsskole de ønsker å gå ved (også alternativt ønske
dersom ikke førsteønsket kan bli oppfylt).

Du finner mer informasjon om friere skolevalg på kommunens hjemmeside: 
www.alesund.kommune.no

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00 |Telefaks: 70 16 20 01|E-post: