Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skolefritidsordning (SFO)

Alle grunnskolene tilbyr skolefritidsordning (SFO) i kommunal regi.

Generelt om SFO

Ålesund kommune har tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn ved alle skoler.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet. (Opplæringsloven § 13-7 skolefritidsordningen)

Vedtekter

Tjenestens innhold fremgår av vedtektene for kommunale skolefritidsordninger.

Søke, endre eller si opp din SFO-plass

Alle barn som går i 1. – 4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn.

Barn med særskilte behov kan søke om plass i SFO på 5.- 7. trinn (Ved en slik søknad, ta direkte kontakt med skolen).

All administrering av plass foregår på foresatteportalen

Pris

Det er lik betalingssats for alle kommunale SFO. Se prisene for skolefritidsordningen.

13 PLUSS

13 PLUSS er et tilbud for hjemmeboende ungdom med utviklingshemming på ungdomstrinnet og  ved noen av de videregående skolene i Ålesund. Tilbudet drives i regi av kommunen eller ved at kommunen kjøper slike tilbud fra en videregående skole. Les mer om 13 PLUSS og søknadsskjema på egen tjenesteside.

Se også

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119