Utskrift

Ålesundregionens havnevesen

.

Ålesund havn er lagt inn i et interkommunalt samarbeid som utgjør Ålesundregionens havnevesen.

Ålesundregionens havnevesen (ÅRH) er et havnefaglig organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmes-sige oppgaver kommunene er tillagt etter havne- og farvannsloven. De fire kommunene som pr. 2007 er med i samarbeidet er Giske, Sula, Haram og Ålesund.

Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av folkevalgte representanter sentanter oppnevnt av Kystverket og Forsvaret.
Til å lede Ålesundregionens Havnevesen virksomhet skal havnerådet oppnevne et havnestyre som etter havnerådets bestemmelse skal bestå av enten 5 eller 7 medlemmer med personlige vara-medlemmer. I overensstemmelse med Fiskeridepartementets anbefalinger skal medlemmene av havnestyret ha en faglig bakgrunn som sikrer effektivitet i den daglige forretningsmessige driften av havnen. De ansattes representant i havnestyret inngår i havnestyrets samlede medlemstall.

Nettside

De har egne nettsider. Der finnes informasjon om organisering og styret m.v.

http://www.alesund.havn.no

Kontakt oss

Vakttelefoner

Følg oss

Servicetorget 70 16 20 00 (kl. 09.00 - 15.30)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119

Legevakt / overgrepsmottak 70 14 31 13
Barnevernsvakta 02800 dag / 91 57 60 20 kveld
Krisesenter (kvinner) 70 16 33 33
Krisesenter (menn) 90 70 74 33

Vann og avløp 95 16 20 00

Meld om feil

Ålesund kommune i sosiale medier

Om nettsidene