Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Hva er viktig for deg?

hands 2802891 1280Vi er i gang med å utarbeide en pårørendestrategi og trenger din hjelp i å forme planen. Vil du hjelpe oss? Fortell det til oss innen 15. september.

Ålesund ble i fjor den første kommunen som fikk prisen "Årets pårørendekommune". Rådmannen vår Liv Stette forteller at prisen har betydd mye, spesielt i arbeidet etter og nå med et utkast av en strategi og plan for pårørendearbeidet.

- Det å være den første kommunen som fikk tildelt prisen har vært en skikkelig boost. Vi opplever at prisen ga oss selvtillit i arbeidet med å samhandle med pårørende, både i direkte kontakt og gjennom pårørendes interesseorganisasjoner.

Det ble oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslaget vi nå trenger din hjelp med å forme. Arbeidsgruppa har fått innspill fra både ansatte, pårørende og interesseorganisasjoner, samt at Eldrerådet og Råd for likestilling av fuksjonshemmede har hatt mulighet til å uttale seg. Både strategidelen og tiltaksdelen er resultat av alle innspillene som har komt inn.

fortell oss hva du mener

Planen består av to deler med Del 1 som er et strategidokumentet, utformet som en plakat til bruk i kommunens virksomheter. og Del 2 er tiltaksdelen.

pdfPårørendeplan.pdf

pdfPårørendeplakat.pdf

Vi ønsker at du forteller oss i kommunen hva du trenger for at pårørendehverdagen din skal bli bedre.

  • Send elektronisk høring.
  • Med post til Ålesund kommune, VH Aktivisering og velferdstjenester Serviceboks 1521, 6025 Ålesund
  • På e-post til

Fristen for å sende inn dine innspill eller innen 15. september 2018.

Alt vil bli tatt med inn i arbeidsgruppen sitt arbeid og vi er veldig takknemlige for alle innspill.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119