Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Graving i Posthuskrysset

arbeid posthuskrysset mars 2017Natt til tirsdag 13. mars startet tilretteleggingen av gravearbeidet i Posthuskrysset. Det byr på endret kjøremønster i sentrum i en periode fremover.

Det er Korsegata og Keiser Wilhelmsgate som skal stenges for gjennomkjøring. Fra Sjøgata går vestgående trafikk over første rabatten og inn i venstre kjørefelt, før den krysser rabatten i Keiser Wilhelmsgate rett før busstoppet, forklarer Løkken som er prosjektleder i virksomhet vann, avløp og renovasjon (VAR) i kommuna.

- Det er mye kabler og gammel infrastruktur i krysset som gjør det utfordrende å grave, men dette er så viktig for miljøet at det må bare gjøres, sier han.

Østgående trafikk blir ledet over i utkjøringsfilen fra rutebilstasjonen. Dette skjer 30 til 40 meter etter busskuret på sørsiden. Se nærmere på kjøremønsteret i kartet under.

Kart stengt Posthuskryss mars 2018

Endring i bussavganger

Ekspressen (628) kjører til Rådhuset i steden for til Dronning Sonjas plass. Korrespondanse med linje 618 på Dronning Sonjas plass går ut.

Reisende med 628 som skal videre mot Hessa, må gå fra Rådhuset til Dronning Sonjas plass og ta 618 derfra.

Arbeidet fremover

- Det blir mye jobbing på kveld og natt fremover, i tillegg til at det blir korte økter når selve kummen skal tas. Dette fordi kummen ligger dypt og en er avhengig av fjøre sjø, noe som skjer to ganger i døgnet.IMG 9539

Det er Veidekke AS som skal gjøre jobben. I begynnelsen av neste uke er de i gang med å sette opp gjerder og nødvendig skilt, forteller overingeniør Karsten Almås i VAR.

- Vi håper å komme langt før påske, samtidig som det ikke vil pågå noe arbeid i påskeuka.

-Når vi først åpner denne gropa, foretar vi rehabilitering på vannledningene og gjør vårt beste, sier Almås. 

Et viktig arbeid

Kummen som skal graves opp har nemlig forårsaket enorm innlekking av saltvann i avløpssystemet, når det har vært flo sjø.

- Tidvis har det blitt så mye innlekking at pumpestasjonen særlig på Prestebrygga ikke klarer å videreføre mengden og avløp går derfor i overløp.

Nå skal det gjøres et forsøk på å redusere problemet.

- Vi håper at folk vil ha tålmodighet og forståelse for at denne jobben må gjøres, avslutter Almås.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119