Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Eidviks siste politiske møte i Ålesund

Astrid Eidsvik
Torsdag 7. desember er rådmann Astrid Eidsvik med på sitt siste bystyre som rådmann i Ålesund. 2. januar starter hun på jobben som prosjektleder/rådmann for nye Ålesund.

Eidsvik går inn som prosjektleder for å bygge nye Ålesund frem til hun tar over som rådmann i den nye kommunen når den trer i kraft offisielt, 1. januar 2020.
Som prosjektleder og rådmann vil Eidsvik ha ei sentral rolle i å bygge og utvikle nye Ålesund i samarbeid med de sittende rådmennene og de fem deltagende kommunene for øvrig. Nye Ålesund  består av Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund.

Eidsvik er i prosjektperioden blant annet ansvarlig for at arbeidet med å danne den nye kommunen skjer i tråd med vedtak gjort i fellesnemnda, og at vedtakene sikrer nødvendig fremdrift for etablering av den nye kommunen. Hun skal saksforberede og innstille saker til politisk behandling på samme måte som en rådmann.
Prosjektleder har også ansettelsesmyndighet til stillinger i prosjektorganisasjonen og myndighet til å overføre, innplassere og ansette personell til den nye kommunen.

Kommunalsjef Liv Stette går inn i stillinga som rådmann i Ålesund kommune frem til skipinga av nye Ålesund kommune i 2020.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119