Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kommune-NM 2017 - Ålesund best i regionen

Alesund fra trappene web

Ålesund kommune er best i Møre og Romsdal fylke i NHOs Kommune-NM.  På landsbasis kommer Ålesund på 31. plass.

 

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2016.

Resultater for fylket

Kart fylket

NHO Møre og Romsdal skriver at det har vært en negativ utvikling for mange av kommunene i Møre og Romsdal de siste par årene. Av de 36 kommunene i Møre og Romsdal, hadde kun 12 framgang på listen i årets Kommune-NM. Møre og Romsdal har 9 kommuner på topp 100-listen og Ålesund har høyest plassering, på plass nummer 31.

På fylkeslisten rangerer Møre og Romsdal på plass nummer 9 av 19 fylker totalt. Møre og Romsdal er nummer 7 i kategoriene arbeidsmarked og kompetanse, og nummer 8 innen næringsliv. Tross i at flere kommuner har hatt tilbakegang i perioden, har Møre og Romsdal hold seg på plass nummer 9 alle år siden 2011.

Den største kommunen i fylket, Ålesund, har ligget stabilt på plass 31 de siste tre årene. Kommunene er blant de 100 høyest rangerte i alle kategorier. En annen bykommune, Molde ligger på plass nummer 40. Molde har falt en del plasser det siste året, men ligger fortsatt høyere plassert nå enn i 2011. Kristiansund er den tredje kommunene med over 20 000 innbyggere. Kristiansund er imidlertid langt ned på lista plasseringsmessig, på plass nummer 207. Særlig lav plassering har Kristiansund i kategorien arbeidsmarked. Kommunen har falt 89 plasser på den nasjonale listen siden 2011. Mye av nedgangen har kommet i kategoriene arbeidsmarked og demografi, men har også mistet plasser i kategorien næringsliv, innen indikatorene andel sysselsatte i privat sektor, kommunens kjøp av private tjenester og inntektsnivå. Se hele artikkelen på NHO Møre og Romsdal

5 Beste kommuner i landet

1. Sola
2. Bærum
3. Oslo kommune
4. Ullensaker
5. Asker

Kjappe fakta om Ålesund fra undersøkelsen: 

(Tall 2016)

  • Inntektsnivået i Ålesund ligger på 442 600,0 kr, lansdsgjennomsnittet er på 444 094,1. I fylket ligger Ålesund her på 5. plass, men Sandøy på 1. plass med 478 700 kr. Ålesund ligger på 52. plass i landet på denne rangeringen.

  • Med våre 47 199 innbyggere er hele 28 118 av dem sysselsatte.

  • Befolkningsvekst: Ålesund ligger på 7. plass i fylket med befolkningsvekst, og 92 plass på rangering i landet. Det er målt gjennomsnittlig vekst i befolkningen over tre år, og Ålesund får 1%. Det er det samme som landsgjennomsnittet. Skodje ligger på 1. plass i fylket, 16. plass i landet og har 2,1% befolkningsvekst.

  • Høyere utdanning: Sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år som jobber i Ålesund setter kommunen på en 3. plass i fylket, 37. plass i landet. Prosentandelen for Ålesund er 8.0%, mens landsgjennomsnittet er 10.9. På 1. plass i fylket ligger Volda kommune med 11%.

  • Kommuneøkonomi: «Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring.» (NHOs Kommune-NM)
  • Innen kommuneøkonomi ligger Ålesund på 3. plass i fylket og 41. plass rangert i landet. På førsteplass i fylket ligger Ulstein kommune.

Se resultatene for Kommune-NM på nettsidene til NHO.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119