Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

fyller vann i flaske Synes du fakturaen er vanskelig å forstå, eller vil vite hvordan vi regner ut gebyrene? Det kommunale gebyret sendes ut nå i august og vi har derfor samlet sammen litt kort informasjon.

 1. Når sendes årsavgiften for vann- og avløp, renovasjon og feiing ut?

- De kommunale gebyrene som må betales for vann- og avløp sendes ut to ganger for året, ett på våren og ett til høsten. 1. termin har fast forfall 15. april, og blir derfor sendt ut 3 - 4 uker i forveien, altså rundt 15. til 20. mars.

- 2. termin har fast forfall 15. september, og blir på lik linje sendt ut en måned før, slik at du finner den i postkassen din rundt 15. til 20. august.

2. Hva betaler jeg for?

Du betaler for vannforsyning og avløpshåndtering (dersom du er koplet til de kommunale anleggene), håndtering av renovasjon, slam (dersom du har slamtank) og feiing/ tilsyn av pipe, samt eiendomsskatt.

3. Det er vanskelig å forstå fakturaen, kan dere hjelpe?

- Økonomiavdelingen til kommunen kan selvfølgelig svare deg på det du trenger å vite om det som har fakturaen og betalingen å gjøre.

- Dersom du lurer på selve grunnlaget og trenger mer utfyllende informasjon, så er det avdelingen Vann, avløp og renovasjon. Ta gjerne kontakt med Servicetorget på rådhuset  70 16 20 00 mellom kl. 09.00 til 15.30, de kan hjelpe deg til rett avdeling.

4. Hva er grunnlaget for beregninga av vann- og avløp?

- Mange lurer på hva som er grunnlaget for beregning av vann- og avløp.  På fakturaen står oppgitt grunnlag for vann og avløp i m3 eller kubikkmeter. Stipulert forbruk blir utregnet på grunnlag av BRA (bruksareal) på bolig.

- Omregningsfaktor er 1,5 m3 vannforbruk pr m2 (kvadratmeter) BRA – dette er det som kommer frem på fakturaen.

- Har en bolig for eksempel 100 m2 BRA vil grunnlaget for utregning av gebyrene for vann og avløp bli 150 m3.  Det er mange som misforstår fakturaen og tror det er bruksarealet som er oppgitt, da ser det selvfølgelig høyt ut. Prisene pr m3 blir justert av bystyret hvert år i Betalingsregulativ - vann- og avløp.

5. Jeg har etter mine beregninger lavere areal enn det jeg betaler gebyr for. Hva gjør jeg?

- Det er oppmålingsavdelingen (plan og bygning) i Ålesund kommune som kan hjelpe deg med dette. Vann, avløp og renovasjon (VAP) bruker det som er registrert i Matrikkelen som grunnlag.

6. Hvordan beregnes renovasjonsavgiften?

- Alle boenheter (jfr opplysninger registrert i Matrikkelen), betaler nå et fastledd for renovasjon, i tillegg til prisen for de renovasjonsdunkene og plastabonnementet hver enkelt boenhet benytter seg av.

Fastleddet skal dekke kostnader til å administrere renovasjonsordningen, miljøstasjoner m.m.

 

7. I fjor ble ikke pipa feid, men jeg betalte allikevel gebyr for feiing, hvorfor har det seg?

- Feiing skal gjøres ved behov eller minimum hvert 4. år. Feier-/tilsynsgebyret betales hvert år, også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen ettersom gebyret dekker mer enn feiing, det skal også dekke:

- Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende regelverk (brann- og eksplosjonsvernloven og forebyggende forskriften).
- Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget.
- Varsel om feiing/tilsyn.
- Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern.
- Saksbehandling.

8. Jeg har akkurat kjøpt eiendommen, skal jeg betale for perioden før overtagelse?

Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

9. Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen:

Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst.
Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål ta kontakt med megleren.

 

10. Er det mulig å få avtalegiro, e-faktura, nedbetalingsavtale etc. på fakturaen?

- Kravene kan betales gjennom avtalegiro eller e-faktura i nettbanken din. Faktura kan du få enten i postkassen, på e-post eller som EHF. EHF er kun til firma og disse må være registrert i ELMA-registeret.

 

 

Har du ikke fått svar på det du lurer på?

Ta kontakt med kommunen på telefon 70 16 20 00.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119