Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Får støtte til språkarbeid

Team kommunikasjon: Ingvild Liadal (t.v.), Christine Rørvik og Anette W. Petersen.KS-programmet "Klart språk i kommunesektoren" gir Ålesund kommune kr 50 000,- i støtte.

KS deler i år ut totalt 1,4 million kroner, fordelt på 49 kommuner.

- Vi er veldig glade for denne støtten, sier kommunikasjonsrådgiver Anette W. Petersen, som er prosjektleder for kommunens klarspråkarbeid. - Nå kan vi sette i verk planen om et stort klarspråkprosjekt som skal involvere alle tjenesteområdene og mange ansatte.

- Målet er å gjøre våre tekster enda mer forståelig for våre innbyggere og brukere av tjenestene.

Klarere språk og mindre tekst

Ålesund kommune startet arbeidet med Klart språk i 2011. Språkprofilen som ble laget da er nå oppdatert og vi starter med en langsiktig satsning på klarspråkarbeid.

- Til høsten starter vi med kurs for ansatte, der både språk og nynorsk skal på agendaen, forteller Petersen.

Rådmannens team kommunikasjon (bildet) skal stå i spissen for å etablere språkprosjekter.
- Alle skal bli utfordrer til å gå gjennom tekstene sine. Målet vår er å redusere mengden tekster, samt tid som brukes til å lage og forstå eller oppklare disse. Og med en slik effektivisering kan vi også få til noe innsparing, frister Petersen.

Noe du ikke forstår?

Det vil bli flere former for brukermedvirkning i dette prosjeket

- Vi trenger å få vite om tekster folk ikke forstår, og få tilbakemeldinger på tekster vi har bearbeidet.Dersom du allerede nå vil gi oss et tips, så kan du sende en e-post til

Mer informasjon

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119